Vad du kan förvänta dig av företagslarm

Företagslarm är ett utmärkt sätt att skydda ditt företag. De är också det svåraste. Du måste sätta gränser och se till att dina anställda vet vad som förväntas av dem. Men om ett larm går på ditt kontor, vad gör du då? Tar du itu med det eller ignorerar du det? Det här är alla giltiga frågor, eftersom vissa larm är mycket användbara medan andra bör ignoreras. Om du vill skapa en så bra företagskultur som möjligt är företagslarm viktiga. Här är vad de kan förvänta sig av dig:

Skapa en säker arbetsmiljö från början

När du sätter upp ett företagslarm kan du skapa en säker arbetsmiljö från början. Larmsystemen kan upptäcka om en anställd går in i ett farligt område eller om de har utlöst ett av larmen. Detta kan förhindra olyckor eller skador innan de inträffar. Men att inrätta ett larmsystem innebär inte att dina anställda kommer att reagera på lämpligt sätt. De måste veta att systemet finns där och vad det kan göra. Detta kan också förhindra falska larm.

Anställda kan råka gå in i ett farligt område eller utlösa ett av larmen av misstag. Ett falskt larm kan skapa förvirring och leda till en osäker arbetsmiljö. Se till att skapa en säker arbetsmiljö från början. Om ditt larmsystem inte är korrekt inställt kommer de anställda att bli förvirrade. De kan tro att larmet är allvarligt och reagera olämpligt. Om detta händer har du skapat en osäker arbetsmiljö.

Ställ upp tydliga förväntningar på företagslarmen

Att ställa upp tydliga förväntningar är viktigt om du vill skapa en säker företagskultur. Det kan bidra till att förebygga förvirring och förhindra en osäker arbetsmiljö. Om ditt larmsystem är felaktigt inställt kommer de anställda att bli förvirrade. De kan tro att larmet är allvarligt och reagera olämpligt. Att ställa upp tydliga förväntningar kan förhindra att allt detta händer. De kan hänvisa till bruksanvisningen för systemet för att klargöra vad systemet kan och inte kan göra. Du kan också skapa en enkel regelbok för att se till att allt är tydligt. Inkludera regler som ”Ingen får vara i testlabbet”. På så sätt vet de anställda vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

Tydliga förväntningar kan också förhindra missbruk av larm. Människor blir uttråkade och kreativa när de är uttråkade. Det gäller särskilt när det gäller larm på arbetsplatsen. Om du inte skapar regler för att hålla saker och ting intressanta kan de anställda börja missbruka larmen. De kanske ändrar larmen för att se vem som reagerar eller så börjar de använda larmen för att skoja med sina arbetskamrater. Med tydliga förväntningar kan du förhindra missbruk och hålla ditt företag säkert.

Ge utbildning i larmhantering

Utbildning är ett utmärkt sätt att ställa upp tydliga förväntningar och förhindra missbruk av larm. Det kan också bidra till att förhindra falska larm och hålla företaget säkert. Barb, som är servitris på en restaurang, berättade: ”Vi blev tillsagda att sätta tejp på enheten eller på väggen eller att bära en handske när vi har larmet. Det är mycket osäkert och utbildningsvideon visar inte vad man ska göra i dessa situationer.”

Utbildningen i larm ger en översikt över systemet. Den visar de anställda hur systemet fungerar och vad det kan upptäcka. Den förklarar regler och bestämmelser för när larmet ska ljuda. Den förklarar också när larmet ska tystas. Utbildningen kan bidra till att förebygga falska larm. Anställda kan av misstag utlösa ett falsklarm. Ett falsklarm kan skapa förvirring och leda till en osäker arbetsmiljö. Bästa praxis föreskriver att ett högt larm endast används när det finns en nödsituation eller om larmet utlöses. Det kan bidra till att förebygga falska larm. Anställda kan ignorera tysta larm. De kan också själva tysta ett larm. Det kan bidra till att förhindra missbruk. Men utbildning kan hjälpa till att förebygga dessa problem. Den kan ge de anställda en tydlig förståelse för systemet.

Skapa en säkerhetskultur

Genom att ställa upp tydliga förväntningar och ge utbildning innan systemet utlöses kan du skapa en säkerhetskultur. Varje företag har sina problem. Det gäller även företag som har säkerhetsproblem.

Bli konsult som arbetsterapeut på dina egna villkor

Många arbetsterapeuter har på senare år valt att gå en annan väg i karriären. Även du kan välja att bli konsult som arbetsterapeut och få jobba lite mer på dina egna villkor. Det finns nämligen bemanningsföretag där ute som specialiserar sig på just din bransch. Dessa aktörer samarbetar med såväl privata vårdgivare som kommuner och regioner. Du kan därmed arbeta på till exempel ett sjukhus, ett särskilt boende, en vårdcentral, ett korttidsboende eller inom hemsjukvården på konsultbasis.

Ett exempel på uppdrag som du kan ta dig an är rehab och habilitering inom slutenvården. Men du kan alltså även välja att arbeta med handikappomsorg, äldrevård, hemsjukvård eller primärvårdsrehab i antingen privat eller regional drift. Som du märker är möjligheterna många!

Så är det att vara konsult som arbetsterapeut

Det fina med att vara konsult som arbetsterapeut är att bemanningsföretaget är din samarbetspartner i yrkeslivet. De finns vid din sida och strävar efter att försöka hjälpa dig att finna den rätta balansen. Därför erbjuder de dig möjligheten att välja mellan att arbeta på heltid eller deltid. Huruvida du väljer att ta dig an heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag är helt och hållet upp till dig. Deras mål är helt enkelt att matcha din kompetens med de vårduppdrag som dyker upp. Detta utifrån de önskemål och preferenser som just du har.

Dessutom får du följande fördelar när du väljer denna väg i karriären:

 • Du har alltid tillgång till hjälp. Bemanningsföretagen hjälper dig att såväl hitta ett lämpligt uppdrag som att bolla tankar och idéer med dig under själva uppdraget. I vissa fall kan du till och med få hjälp av bemanningsföretagets team efter avslutat uppdrag.

 • Du slipper hantera det praktiska.
  En stor fördel är att ditt bemanningsbolag ser till att hantera de praktiska detaljerna. Dessutom besvarar de dina frågor och sköter det administrativa.

 • Balansen mellan privatliv och arbetsliv förbättras.
  Den absolut främsta fördelen med att vara konsult som arbetsterapeut är ändå balansen. Din balans mellan privatlivet och arbetslivet förbättras när du väljer att börja arbeta på konsultbasis. Detta ser bemanningsföretaget till att hjälpa dig med utifrån dina personliga förutsättningar och preferenser.

En övervakningskamera i hemmet skyddar dina tillgångar

Om du bor i en bostad som du själv äger är bostaden en stor investering. Men oavsett om du äger eller hyr din bostad är även egendomen och personerna inuti den värdefulla. Därför är det viktigt att du skyddar dessa tillgångar efter bästa förmåga. Ett effektivt sätt att göra detta är genom att installera en övervakningskamera i hemmet.

Därför är en övervakningskamera i hemmet ett måste

Skälen till att installera en övervakningskamera i hemmet är flera. Nedan kan du läsa dig till vilka några av dessa skäl är. Genom att ta en titt i denna lilla lista kan du enklare avgöra om en sådan investering är rätt för dig.

Till skälen hör bland annat:

 • Den tekniska utvecklingen. För varje år utvecklas tekniken en hel del. Tidigare kan säkerhetskameror bara en ganska vag bild av hur en inbrottstjuv såg ut. Men idag kan du få en högupplöst och tydlig bild av gärningsmannen. Dessutom är bilden sällan svartvit utan istället i full färg. Detta gör det enklare att identifiera personen ifråga.

 • De minskade kostnaderna. Trots att den tekniska utvecklingen ständigt går framåt blir tekniken samtidigt allt mer prisvärd. Kostnaden för att installera en övervakningskamera i hemmet är idag en bråkdel av vad den brukade vara. Detta är positivt då det innebär att fler vanliga människor har råd att övervaka sina hem med kameror.

 • Den ökade brottsligheten. Som du säkert har märkt har samhällsdebatten hårdnat mycket på senare år. Detta beror bland annat på att brottsligheten ökar och att den numera är ett hot mot oss alla. Det finns numera få bostadsområden som är helt befriade från inbrott och annan brottslighet. Därför räcker det inte längre med att bara låsa dörren – du bör även kameraövervaka din bostad.

 • Den ökade möjligheten att klara upp brott. Ponera att en inbrott ändå sker även om du övervakar ditt hem med en kamera. Sannolikheten för att brottet klaras upp är då större än om du inte hade haft kamerabevakning. För om du kan hjälpa polisen på traven genom att tillhandahålla en videosnutt med gärningsmannen ställs saken i ett helt annat ljus!

Jämför och hitta bäst mobilabonnemang

Hur man jämför mobilabonnemang för att hitta vilket som är allra bäst? Idag finns det en mängd olika operatörer i Sverige med en mängd olika erbjudanden. För det första är det bra att fundera ut vilka faktorer som väger allra tyngst när man är redo att hitta ett nytt abonnemang. Många vill först veta vilken mängd surf som kommer med avtalet. Utan surf tar det väldigt lång tid för mobilen att koppla upp sig på nätet. Men vad som är allra viktigast är täckningen, utan täckning spelar det ingen roll hur mycket surf man har då mobilen inte kan nå nätet.

För de flesta som bor i en större stad behöver inte täckningen vara ett problem då alla operatörer idag har erbjuder väldigt bra uppkoppling till 4G nätet. Bor man på landsbygden eller i fjälltrakten bör man dock se över vilka operatörer som kan leverera bäst nätverk.

Idag ingår ofta fria samtal och sms när man ansöker om ett abonnemang och har kommit till att bli en standard. Utöver det kan det vara viktigt att jämföra vilket typ av kundtjänst som erbjuds, vilka betalningsalternativ som finns och som tidigare nämnt vilket surfpott man kan utlovas. Om man ofta är uppkopplad med wifi hemma, via jobbet eller i skolan kanske inte en super stor mängd surf behövs. Är man däremot en person som ofta streamar videotjänster, netflix eller youtube kan en större surfmängd vara nödvändigt. Även om man kanske reser ofta och behöver hålla sig uppkopplad utan att vara beroende av wifi.

Bra service – kan innebära bäst mobilabonnemang

Kundtjänst kan vara en ytterligare aspekt att jämföra. Vissa operatörer har endast möjlighet till kontakt via mejl eller via chatt medan större operatörer som Telia har kundtjänst man kan ringa till. Därför bör man se över vilken typ av support man är mest bekväm med och välja därefter. De flesta operatörer har diverse sätt att ta betalt på och erbjuder både faktura, e-faktura eller autogiro. Det är enkelt att ta reda på vilka alternativ som finns via de olika operatörernas hemsidor.

Bra att jämföra

 • Samtal, sms, mms
 • Vilket surfmängd finns och var är deras priser
 • Vad för täckning behövs
 • Support och kundtjänst
 • Student eller senior rabatt
 • Internationell surf så som i EU

Få resultat snabbt med onlineutbildning

 • Onlineutbildning är tidseffektivt eftersom användaren kan följa kursen i sitt eget tempo, och studera precis när det passar honom eller henne. Den som vill gå tillbaka och repetera ett moment kan lätt göra det, medan den som känner sig mer bekväm kan gå vidare till nästa övning, oberoende av varandra.
 • Stort utbud som ger möjligheter till att fördjupa sig inom det allra mesta, vilket gör att onlineutbildningar passar nästan alla i arbetslivet eller som privat vill lära sig mer om ett specifikt ämne.
 • Ekonomiskt eftersom kurserna blir billigare att producera än en konventionell kurs som kräver tidsbokningar, lokaler, avsatt tid för läraren att planera sina föreläsningar med mera. Därigenom blir priset för kursdeltagaren också lägre.
 • Pedagogiska upplägg som följer en tydlig plan och ger goda möjligheter för att förstå och utveckla grunderna i ett ämne, eller att lära mera inom något man känner till sedan innan. Utbildningarna ger även ett diplom efter avslutad kurs, för att certifiera att deltagaren har gjort de moment som kursen kräver och uppnått ett godkänt resultat.
 • Individuellt, vilket passar en del människor men inte alla. Somliga tar till sig ny kunskap bäst genom dialog med andra, och för dem kan det vara relevant att gå en onlinekurs tillsammans med en kollega eller vän för att kunna diskutera innehållet efter hand.

Onlineutbildning har stor flexibilitet och ger goda resultat

I dagens digitala värld är det inte så konstigt att även utbildning kan ske genom dator, telefon och surfplatta. Faktum är att många kan ta till sig ny kunskap på ett mycket mer effektivt sätt när de får sitta i en bekant miljö, i fred eller med människor de känner sedan innan, och när de kan ta pauser då de själva vill och behöver. Att gå en digital kurs är många gånger ett mycket effektivt sätt att ta till sig ny information, och kan verkligen konkurrera med en traditionell ut- eller fortbildning. En del kurser är helt förinspelade medan andra har föreläsningar som ges live, vilket har fördelen att deltagarna kan diskutera och ställa frågor. En förinspelad kurs har förstås fördelen att den är tillgänglig när som helst, och kan ses om och om igen.

Vad är ett mötesrum och hur fungerar det?

Kanske har du hört talas om begreppet mötesrum men inte riktigt förstår vad det är? Man kan väl ha möte i vilket rum som helst? Ja, det kan man såklart men ett riktigt bra mötesrum är utformat på ett sådant sätt att dom möten som hålls blir mer effektiva. Åtminstone är det en del av syftet. Här kan du läsa mer om den här typen av rum och vad det är som gör dom speciella.

En plats för effektiva möten

Mötesrummen är gjorda för att vara en plats där man kan hålla effektiva och kanske framförallt viktiga möten. Att sätta sig på ett café eller i en hotellobby är ofta nära till hands och en enkel lösning men faktum är att den typen av miljöer inte är optimala på grund av flera olika skäl. Dels finns många störningsmoment och dels finns inte den funktion som behövs för att hålla ett bra möte. Risken att man går därifrån med en negativ känsla är stor jämför om man hade valt en bättre plats att hålla till på och det är just därför det finns speciella mötesrum att tillgå.

Funktion före design

Det som utmärker ett mötesrum från andra lokaler är att man noggrant har fokuserat på funktionen. Visst är det viktigt med design för ett trivsamt rum men det bör komma i andra hand. Funktion kan innebära flera saker beroende på vilken typ av mötesrum det gäller. I vissa är syftet att många personer ska få plats och i andra är det viktigt att kunna vara kreativ. White boards, anslutning för dator- och telefonladdare, ergonomiska möbler med mera, är inte sådant man hittar på ett café.

Storstäderna ligger i framkant

Stora städer så som Göteborg ligger helt klart i framkant när det kommer till bra utformande mötesrum. Kanske beror det på att många letar sig till exempelvis Göteborg för att hålla större möten och konferenser och att det därmed finns en större efterfrågan. Göteborg eller inte, att välja mötesrum är inte alltid enkelt men det man ska ha i åtanke är att försöka hitta ett ställe där man verkligen tänkt på funktionen. Det kan vara direkt avgörande för om mötet blir effektivt eller inte och det är minst sagt viktigt med en bra miljö när man håller viktiga träffar.

Beställ smörgåstårta till sommarfesten

När sommaren närmar sig är det många som blir sugna på fest men det man inte blir så sugen på är att stå och slava i ett varmt kök. I Stockholm finns många företag som kan leverera catering till din sommarfest. En smörgåstårta är den perfekta maten för sommarfesten. Den är både god och vacker.

När sommaren börjar närma sig så blir man väldigt sugen på kall mat. På en sommarfest är det ingen som vill stå och svettas i köket utan istället så vill man att maten ska vara så enkel som möjligt och det allra enklaste av allt är ju att beställa mat i förväg via catering. För sommarfesterna är smörgåstårta den perfekta maten. En vacker smörgåstårta imponerar på de flesta. En smörgåstårta blir bara godare om den får stå och dra till sig lite så därför går det att få den levererad i god tid för sommarfesten. Kolla upp olika alternativ för catering när det gäller att beställa en smörgåstårta i Stockholm – det finns massor att välja mellan. Och tro inte att en smörgåstårta måste innehålla ingredienser som räkor och kallrökt lax (även fast det såklart är jättegott) det finns mängder av varianter på denna svenska klassiker. Här kommer några idéer för dig som söker inspiration när du ska beställa smörgåstårta på catering.

En smörgåstårta kommer i alla former

Varför inte en smörgåstårta med riktigt svenska ingredienser som kavring, rödlök, matjessill, crème fraiche, rädisor och lyxig löjrom? Eller en grön smörgåstårta med ingredienser som spetskål, avokado, ägg och pepparrot garnerad med fänkål, äpple och picklad lök. Enbart fantasin sätter gränserna för vad en smörgåstårta ska innehålla. En spännande variant är en smörgåstårta som är fylld med brieost och soltorkade tomater och garneras med valnötter och rosmarin. En riktig smaksensation! En duktig firma som sysslar med catering i Stockholm kan anpassa sig efter era önskemål när det gäller en beställd smörgåstårta. En föregångare till smörgåstårtan kallas cocktailtårta och den serverades flitigt på det glada 30-talet. Istället för att vara gjord på bröd så är det gjord med gräddade pajbottnar som fylls med goda fyllningar gjorda på ingredienser som ädelost, majonnäs, räkor och anjovis. Halva nöjet med en smörgåstårta är ju själva utseendet. En smörgåstårta bör vara vackert och fantasifullt garnerad och duktiga firmor som sysslar med catering i Stockholm vet hur en smörgåstårta ska dekoreras.

Konferensaktivitet – Virtual Reality

Virtual reality, datorsimulerad verklighet på svenska, är en datorteknik som simulerar inbillade eller verkliga miljöer och inkluderar din närvaro och interaktion i dessa miljöer. Med VR-glasögon kan man uppleva denna virtuella, simulerade verklighet i realtid. När en person bär glasögonen så känner glasögonen av åt vilken riktning man tittar, och då utvecklas och visas den simulerade miljön i samma riktning bakom glasögonen. De rörelser, ljus och ljud som simuleras av datorn är alltså hämtade från verkligheten och därför känns den virtuella upplevelsen mycket bekant och verklig.

VREX i Stockholm

I Stockholm kan man uppleva Virtual Reality på ett upplevelsecenter. På en 300 kvm stor yta bjuds man in till att ge sig ut på ett spännande, virtuellt äventyr. Tack vare den senaste tekniken kan man uppleva Virtual Reality tillsammans, genom att spelarna kan se, höra och interagera med varandra. Detta är en konferensaktivitet i Stockholm dit flera åker.

Konferens

Att inkludera Virtual Reality som en aktivitet i företagets eller arbetsplatsens konferens är mycket uppskattat. Det är en rolig upplevelse som gör personal och anställda glada och bekväma med varandra, och gör det lättare för alla att lära känna sina kollegor på ett avslappnat och roligt sätt. Man kan boka konferensen och VR-upplevelsen tillsammans som ett paket, med priser från 449 kronor per person. Det går att beställa till måltider så som lunch och middag, samt kaffe och fika, för att göra konferensen och upplevelsen ännu bättre.

Som max går det att vara 40 personer på en konferens där Virtual Reality-upplevelsen ingår, och det går att boka antingen en halvdags- eller en heldagskonferens. Så här kanen konferensdag som inkluderar VR se ut: dagen börjar med konferens, jobb och kaffe. Därefter är det dags för lunch. Efter lunchen får alla deltagare en genomgång i hur Virtual Reality fungerar och utrustningen dom ska användas gås igenom. När det är färdigt så börjar den första gruppen. Varje grupp kan bestå sv högst åtta personer, och de grupper som inte deltar i VR-upplevelsen kan ägna sig åt olika gruppövningar under tiden. Under tiden serveras det eftermiddagskaffe, och när alla grupper har haft sin VR-upplevelse så rundas dagen av. Att inkludera VR i sin konferens garanterar en rolig, lärorik dag med glada kollegor och anställda som resultat.

Så väljer du rätt kontor

Så väljer du rätt kontor

Många företag växer och behöver efter ett tag nya kontor som möter de nya behoven. Vad bör avgöra vilken lokal som ska hyras?

 1. Finns alternativ med företagshotell?

För ett microföretag med enbart ett par anställda kan företagshotell eller så kallade co-work platser vara ett alternativ. Det handlar främst om företag som kan jobba på distans och där arbetsplats inte är speciellt noga. Man behöver en plats att sitta på med sin dator där tillgång ges till internet, utskrift och café.

 1. Vad får det kosta?

Att lediga kontor i Uppsala är betydligt dyrare än om man väljer att ha kontoret i Tierp (ett par mil utan för Uppsala) är uppenbart. Men hur stor är prisskillnaden och är det värt det? Överlag kan man utgå från att kostnaden är lägre ju längre bort från stadskärnan som man kan tänka sig ha kontoret. Samtidigt får man väga detta mot eventuella extra inkomster. Kan försäljningen öka genom att kontoret är beläget i centrala delarna av staden? I så fall får prisskillnaden ställas mot eventuell extra försäljning.

 1. Ha planering och god tid

En sak som skiljer mellan kontor och privatbostäder är att marknaden för kontor inte är reglerad. Det är marknaden som styr och man har alltid rätten att förhandla fram olika avtal. Gå därmed inte för långt i processen innan du beslutat dig för att förhandla med motparten. Försök att ha ett par lediga lokaler att ställa mot varandra när förhandlingen börjar så förutsättningen finns att ställa olika krav på de olika aktörerna.

 1. Hur skulle de anställda påverkas?

I exemplet ovan visas att lediga kontor ett par mil utan för Uppsala är betydligt billigare än inne i staden. Men man måste även ta hänsyn till de anställda. Kommer de att jobba kvar om de måste pendla ett par timmar per dag? Det bästa är att fråga de anställda vilka önskemål de har både gällande läge och kontorens utformning. Det är inte sällan som de anställda kan ha önskemål som man som chef inte tänkt på innan.

Innan ni börjar se över utbudet av lediga kontor – gör en prioriteringslista och budget att följa. Kanske kan priset vara något högre om lokalerna ligger mer centralt? Vad väger tungt och vad är bara ”bonus” om ni får tag på?

Bröllop på Engsholms slott

Att gifta sig på ett slott låter kanske för många för bra för att vara sant men Engsholms slott erbjuder möjligheten att få säga ja till varandra i en sagolik miljö. Slottet tar sig an ett fåtal, men väldigt exklusiva bröllop varje år och för den som vill ha en unik vigsel och en oförglömlig fest är det här det rätta stället att välja.

Ensamrätt till slottet och området

Engsholms slott ligger strax söder om Stockholm och erbjuder 53 rum med totalt 88 bäddar. Bokar man in ett bröllop här har man ensamrätt till hela slottet samt den tillhörande parken och bryggan, och man får chansen att njuta av ett slutet sällskap i den storslagna miljön i och runt omkring slottet. Håll vigseln ute på bryggan eller i den lummiga slottsträdgården, eller varför inte inomhus i häftig slottsmiljö. Oavsett kommer det bli något utöver det vanliga.

Tillgängligt för vinterbröllop

Vill man hellre gifta sig på vintern så går även det att ordna, och då är priset för hela kalaset dessutom något längre. Ett vinterbröllop på Engsholm slott kan bli minst lika magiskt som på sommaren, när isen lagt sig över vattnet och snöflingorna glimmar i trädkronorna. Tänd upp marschaller längs den inbjudande allén för att välkomna gästerna.

Middag och dans i salongerna

Efter vigseln är det givetvis dags för middag och tillhörande bröllopsfest. Skåla med champagne på den stora terrassen och ta sedan sällskapet vidare in till matsalen. Här bjuds på lyxig och vällagad mat tillsammans med god dryck. När middagen avnjutits finns möjlighet att dansa runt i salongerna ända in på småtimmarna om man så vill, och dagen kommer garanterat bli ett oförglömligt minne för både brudpar och gäster.

Exklusivt och unikt

Eftersom Engsholms slott endast arrangerar ett fåtal bröllop varje år kan man räkna med att tillställningen blir unik. Exklusivitet står i fokus när bröllopet utformas och för den som vill fira sin stora dag med extra allt slottet rätt plats att göra det på. 
Priset ligger runt ungefär 2500–5000 kronor per gäst, beroende på vilken tid på året man väljer, men då ingår både planering, personal, mat, logi och mycket mer. Det vackra slottet utanför Stockholm är en sagolik plats att förverkliga sina drömmar på, och för den som är intresserad av att gifta sig här finns bokningsförfrågan direkt på hemsidan.