• Onlineutbildning är tidseffektivt eftersom användaren kan följa kursen i sitt eget tempo, och studera precis när det passar honom eller henne. Den som vill gå tillbaka och repetera ett moment kan lätt göra det, medan den som känner sig mer bekväm kan gå vidare till nästa övning, oberoende av varandra.
  • Stort utbud som ger möjligheter till att fördjupa sig inom det allra mesta, vilket gör att onlineutbildningar passar nästan alla i arbetslivet eller som privat vill lära sig mer om ett specifikt ämne.
  • Ekonomiskt eftersom kurserna blir billigare att producera än en konventionell kurs som kräver tidsbokningar, lokaler, avsatt tid för läraren att planera sina föreläsningar med mera. Därigenom blir priset för kursdeltagaren också lägre.
  • Pedagogiska upplägg som följer en tydlig plan och ger goda möjligheter för att förstå och utveckla grunderna i ett ämne, eller att lära mera inom något man känner till sedan innan. Utbildningarna ger även ett diplom efter avslutad kurs, för att certifiera att deltagaren har gjort de moment som kursen kräver och uppnått ett godkänt resultat.
  • Individuellt, vilket passar en del människor men inte alla. Somliga tar till sig ny kunskap bäst genom dialog med andra, och för dem kan det vara relevant att gå en onlinekurs tillsammans med en kollega eller vän för att kunna diskutera innehållet efter hand.

Onlineutbildning har stor flexibilitet och ger goda resultat

I dagens digitala värld är det inte så konstigt att även utbildning kan ske genom dator, telefon och surfplatta. Faktum är att många kan ta till sig ny kunskap på ett mycket mer effektivt sätt när de får sitta i en bekant miljö, i fred eller med människor de känner sedan innan, och när de kan ta pauser då de själva vill och behöver. Att gå en digital kurs är många gånger ett mycket effektivt sätt att ta till sig ny information, och kan verkligen konkurrera med en traditionell ut- eller fortbildning. En del kurser är helt förinspelade medan andra har föreläsningar som ges live, vilket har fördelen att deltagarna kan diskutera och ställa frågor. En förinspelad kurs har förstås fördelen att den är tillgänglig när som helst, och kan ses om och om igen.