En konferens är inte bara ett tillfälle att ses för arbete och planering. Det är också en möjlighet att jobba med relationer och sociala möten mellan personer verksamma i företaget. Allt fler väljer att planera sin konferensvistelse utifrån eventuella synergieffekter där man kan förbättra sociala kontakter samtidigt som man håller möten. De många konferensanläggningarna runt om i landet erbjuder därför allt fler kring-aktiviteter där mötet är fundamentet.

I en tid då friskvård och hälsa har en direkt effekt på verksamheten och nöjdheten bland medarbetarna, är träning och SPA någonting som blivit utbrett. Även vid en dagkonferens finns stora möjligheter att inkludera såväl träning som avkoppling, rekreation och behandlingar. Intresset för konferensanläggningar med SPA-inriktning har växt stort bara under senaste åren vilket i förlängningen har kommit att påverka branschen i stort. Även konferensanläggningar som tidigare inte haft någon kontakt till privatmarknaden har kunnat utveckla sin verksamhet i och med just detta! God mat och möjlighet till SPA-weekends öppnar möjligheter som inte har gått obemärkt förbi.

Friskvård och konferens

Det finns många goda argument för att jobba med företagsanställdas hälsa. Först och främst är sjukdagar en kostnad i flera led och genom att bidra till anställdas välmående kan bolaget spara in en hel del pengar. En dagkonferens med inslag av träning eller hälsokost är därför en potentiellt bra investering som kan göra stor skillnad både i fråga om attityd och frisktal. Den som vill ha ytterligare information om SPA förknippat med hälsa och företag, kan besöka spakonferenser.se där en uppsjö artiklar går in på ämnet och diskuterar fördelar med SPA utifrån ett verksamhetsperspektiv. Det förekommer också beskrivningar av olika behandlingar och en mindre förklaring till olika begrepp och tekniker.

Göteborg och Stockholm för effektiva möten

I de större städerna är utbudet anläggningar stort oavsett om man söker dagkonferens eller en anläggning för längre vistelse. Dock är det sällan innerstan som är huvudsakligt område att titta på. Även om det förekommer ypperligt bra lokaler mitt inne i städerna, Hagabadet i Göteborg till exempel, är det i städernas utkant de större anläggningarna förekommer. Då kommunikationerna för större städer till ytterområden är väldigt bra, innebär resor inte något problem. Inom en radie om 20 minuter kan man hitta flera intressanta anläggningar både för dagkonferens, större evenemang, aktiviteter eller möten.

Vi hoppas att ni finner vad ni söker!