Företagslarm är ett utmärkt sätt att skydda ditt företag. De är också det svåraste. Du måste sätta gränser och se till att dina anställda vet vad som förväntas av dem. Men om ett larm går på ditt kontor, vad gör du då? Tar du itu med det eller ignorerar du det? Det här är alla giltiga frågor, eftersom vissa larm är mycket användbara medan andra bör ignoreras. Om du vill skapa en så bra företagskultur som möjligt är företagslarm viktiga. Här är vad de kan förvänta sig av dig:

Skapa en säker arbetsmiljö från början

När du sätter upp ett företagslarm kan du skapa en säker arbetsmiljö från början. Larmsystemen kan upptäcka om en anställd går in i ett farligt område eller om de har utlöst ett av larmen. Detta kan förhindra olyckor eller skador innan de inträffar. Men att inrätta ett larmsystem innebär inte att dina anställda kommer att reagera på lämpligt sätt. De måste veta att systemet finns där och vad det kan göra. Detta kan också förhindra falska larm.

Anställda kan råka gå in i ett farligt område eller utlösa ett av larmen av misstag. Ett falskt larm kan skapa förvirring och leda till en osäker arbetsmiljö. Se till att skapa en säker arbetsmiljö från början. Om ditt larmsystem inte är korrekt inställt kommer de anställda att bli förvirrade. De kan tro att larmet är allvarligt och reagera olämpligt. Om detta händer har du skapat en osäker arbetsmiljö.

Ställ upp tydliga förväntningar på företagslarmen

Att ställa upp tydliga förväntningar är viktigt om du vill skapa en säker företagskultur. Det kan bidra till att förebygga förvirring och förhindra en osäker arbetsmiljö. Om ditt larmsystem är felaktigt inställt kommer de anställda att bli förvirrade. De kan tro att larmet är allvarligt och reagera olämpligt. Att ställa upp tydliga förväntningar kan förhindra att allt detta händer. De kan hänvisa till bruksanvisningen för systemet för att klargöra vad systemet kan och inte kan göra. Du kan också skapa en enkel regelbok för att se till att allt är tydligt. Inkludera regler som ”Ingen får vara i testlabbet”. På så sätt vet de anställda vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet.

Tydliga förväntningar kan också förhindra missbruk av larm. Människor blir uttråkade och kreativa när de är uttråkade. Det gäller särskilt när det gäller larm på arbetsplatsen. Om du inte skapar regler för att hålla saker och ting intressanta kan de anställda börja missbruka larmen. De kanske ändrar larmen för att se vem som reagerar eller så börjar de använda larmen för att skoja med sina arbetskamrater. Med tydliga förväntningar kan du förhindra missbruk och hålla ditt företag säkert.

Ge utbildning i larmhantering

Utbildning är ett utmärkt sätt att ställa upp tydliga förväntningar och förhindra missbruk av larm. Det kan också bidra till att förhindra falska larm och hålla företaget säkert. Barb, som är servitris på en restaurang, berättade: ”Vi blev tillsagda att sätta tejp på enheten eller på väggen eller att bära en handske när vi har larmet. Det är mycket osäkert och utbildningsvideon visar inte vad man ska göra i dessa situationer.”

Utbildningen i larm ger en översikt över systemet. Den visar de anställda hur systemet fungerar och vad det kan upptäcka. Den förklarar regler och bestämmelser för när larmet ska ljuda. Den förklarar också när larmet ska tystas. Utbildningen kan bidra till att förebygga falska larm. Anställda kan av misstag utlösa ett falsklarm. Ett falsklarm kan skapa förvirring och leda till en osäker arbetsmiljö. Bästa praxis föreskriver att ett högt larm endast används när det finns en nödsituation eller om larmet utlöses. Det kan bidra till att förebygga falska larm. Anställda kan ignorera tysta larm. De kan också själva tysta ett larm. Det kan bidra till att förhindra missbruk. Men utbildning kan hjälpa till att förebygga dessa problem. Den kan ge de anställda en tydlig förståelse för systemet.

Skapa en säkerhetskultur

Genom att ställa upp tydliga förväntningar och ge utbildning innan systemet utlöses kan du skapa en säkerhetskultur. Varje företag har sina problem. Det gäller även företag som har säkerhetsproblem.