Så väljer du rätt kontor

Många företag växer och behöver efter ett tag nya kontor som möter de nya behoven. Vad bör avgöra vilken lokal som ska hyras?

  1. Finns alternativ med företagshotell?

För ett microföretag med enbart ett par anställda kan företagshotell eller så kallade co-work platser vara ett alternativ. Det handlar främst om företag som kan jobba på distans och där arbetsplats inte är speciellt noga. Man behöver en plats att sitta på med sin dator där tillgång ges till internet, utskrift och café.

  1. Vad får det kosta?

Att lediga kontor i Uppsala är betydligt dyrare än om man väljer att ha kontoret i Tierp (ett par mil utan för Uppsala) är uppenbart. Men hur stor är prisskillnaden och är det värt det? Överlag kan man utgå från att kostnaden är lägre ju längre bort från stadskärnan som man kan tänka sig ha kontoret. Samtidigt får man väga detta mot eventuella extra inkomster. Kan försäljningen öka genom att kontoret är beläget i centrala delarna av staden? I så fall får prisskillnaden ställas mot eventuell extra försäljning.

  1. Ha planering och god tid

En sak som skiljer mellan kontor och privatbostäder är att marknaden för kontor inte är reglerad. Det är marknaden som styr och man har alltid rätten att förhandla fram olika avtal. Gå därmed inte för långt i processen innan du beslutat dig för att förhandla med motparten. Försök att ha ett par lediga lokaler att ställa mot varandra när förhandlingen börjar så förutsättningen finns att ställa olika krav på de olika aktörerna.

  1. Hur skulle de anställda påverkas?

I exemplet ovan visas att lediga kontor ett par mil utan för Uppsala är betydligt billigare än inne i staden. Men man måste även ta hänsyn till de anställda. Kommer de att jobba kvar om de måste pendla ett par timmar per dag? Det bästa är att fråga de anställda vilka önskemål de har både gällande läge och kontorens utformning. Det är inte sällan som de anställda kan ha önskemål som man som chef inte tänkt på innan.

Innan ni börjar se över utbudet av lediga kontor – gör en prioriteringslista och budget att följa. Kanske kan priset vara något högre om lokalerna ligger mer centralt? Vad väger tungt och vad är bara ”bonus” om ni får tag på?