Virtual reality, datorsimulerad verklighet på svenska, är en datorteknik som simulerar inbillade eller verkliga miljöer och inkluderar din närvaro och interaktion i dessa miljöer. Med VR-glasögon kan man uppleva denna virtuella, simulerade verklighet i realtid. När en person bär glasögonen så känner glasögonen av åt vilken riktning man tittar, och då utvecklas och visas den simulerade miljön i samma riktning bakom glasögonen. De rörelser, ljus och ljud som simuleras av datorn är alltså hämtade från verkligheten och därför känns den virtuella upplevelsen mycket bekant och verklig.

VREX i Stockholm

I Stockholm kan man uppleva Virtual Reality på ett upplevelsecenter. På en 300 kvm stor yta bjuds man in till att ge sig ut på ett spännande, virtuellt äventyr. Tack vare den senaste tekniken kan man uppleva Virtual Reality tillsammans, genom att spelarna kan se, höra och interagera med varandra. Detta är en konferensaktivitet i Stockholm dit flera åker.

Konferens

Att inkludera Virtual Reality som en aktivitet i företagets eller arbetsplatsens konferens är mycket uppskattat. Det är en rolig upplevelse som gör personal och anställda glada och bekväma med varandra, och gör det lättare för alla att lära känna sina kollegor på ett avslappnat och roligt sätt. Man kan boka konferensen och VR-upplevelsen tillsammans som ett paket, med priser från 449 kronor per person. Det går att beställa till måltider så som lunch och middag, samt kaffe och fika, för att göra konferensen och upplevelsen ännu bättre.

Som max går det att vara 40 personer på en konferens där Virtual Reality-upplevelsen ingår, och det går att boka antingen en halvdags- eller en heldagskonferens. Så här kanen konferensdag som inkluderar VR se ut: dagen börjar med konferens, jobb och kaffe. Därefter är det dags för lunch. Efter lunchen får alla deltagare en genomgång i hur Virtual Reality fungerar och utrustningen dom ska användas gås igenom. När det är färdigt så börjar den första gruppen. Varje grupp kan bestå sv högst åtta personer, och de grupper som inte deltar i VR-upplevelsen kan ägna sig åt olika gruppövningar under tiden. Under tiden serveras det eftermiddagskaffe, och när alla grupper har haft sin VR-upplevelse så rundas dagen av. Att inkludera VR i sin konferens garanterar en rolig, lärorik dag med glada kollegor och anställda som resultat.