Det finns en oerhörd mängd olika slags konferenser numera och man kan i princip se till att få med lite vad som helst som en del av en konferens. Det talas mycket om aktiva och passiva konferenser där de aktiva är de som fått ett stort uppsving under de senare åren medan de passiva varianterna hamnat långt ner på de flesta önskelistor. De aktiva konferenserna främjar sådana saker som gemenskap och kreativitet och det krävs inte något särskilt avancerat för att kicka igång energin i den aktuella gruppen.

Aktiva konferenser

Kanske är det främst aktiviteten i själva konferensrummet man först tänker på när man hör det talas om aktiva konferenser, men det handlar främst om att aktivera gruppen utanför detta rum för att på så sätt hitta skaparlust, kreativitet och sammanhållning. En ökad sammanhållning har visat sig ge en ökad kreativitet i många grupper då det ger en starkare vi-känsla plus att man som individ vågar ge förslag som kanske är lite utanför boxen om man känner sig bekväm i gruppen.

Enkla aktiviteter så som vandring, cykling eller yoga räcker för att denna känsla av grupptillhörighet ska infinna sig. Det roligaste med denna slags aktiviteter är att man kan ta med sig konferensen till ett annat land och vandra tillsammans och finna inspiration kanske under en vandring i Alicante eller varför inte på Island? Oavsett var man bestämmer sig för att hålla nästa konferens så finns det alltid massor av spännande platser att besöka tillsammans.

Lustfylld och glädjerik konferens

Bara för att det handlar om arbete så behöver det inte vara tungt och jobbigt. Om man lyckas ge sina medarbetare en känsla av att det är roligt under konferensen så kan man få ut mycket mer av den då resultatet blir bättre när gruppen har det roligt tillsammans. Man behöver med andra ord inte sitta instängda i en trist konferenslokal flera timmar i sträck för att nå resultat, att vara ute i naturen ger minst lika bra resultat, en utmärkt konferensanläggning där ni blir härligt omsvepta av natur uppleva en avstressande miljö är Thoresta Herrgård.   Populärt är även att spela golf som ligger i närområdet innan man äter en riktigt god middag.